นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ครูเสาวนิตย์ ทองกูล และครูศรีประพันธ์ คงเกตุ ณ จังหวัดสตูล
จำนวนผู้เข้าชม : 49 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ก.ย. 2563