นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
- เทศบาลปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้
5
6
7
8
- รายงานการจัดการสอนการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1
9
10
11
12
13
14
15
- รายงานการจัดการเรียนการสอนการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
- ส่งข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
16
17
18
- ประเมินคุณครูขิมมุก นุ่นทิพย์/คุณครูทิยา บัวมณี ครั้งที่ 3
- ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
- รายงานการจัดการเรียนการสอนการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
- เชิญประชุมทางไกล แนวทางดำเนินงานวิทยาการคำนวณและ coding
19
- เปิดเรียนตามปกติ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด
- กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63 | ก.ย. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63 | มี.ค. 63 | ก.พ. 63 | ม.ค. 63