นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
- เปิดสอนชดเชย ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2563
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
- เปิดสอนชดเชยครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563
21
22
23
24
- เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
- เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
- เดินทางไกลลูกเสือสามัญ ป.4
25
- เดินทางไกลลูกเสือสามัญ ป.5-6
26
27
28
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ก.พ. 64 | ม.ค. 64 | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63 | ก.ย. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63 | มี.ค. 63