นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» วารสารออนไลน์ » วารสารฉบับที่ 65/2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 1,513 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2565