นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
วัน พุธ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 19 11 30 1 1 4 6 14 10 24
อนุบาลปีที่ 2/2 18 12 30 3 1 3 7 13 10 23
อนุบาลปีที่ 3/1 12 13 25 - 1 3 4 11 10 21
อนุบาลปีที่ 3/2 14 10 24 2 - 3 5 9 10 19
อนุบาลปีที่ 3/3 14 11 25 3 - - 3 13 9 22
รวม 77 57 134 9 3 13 25 60 49 109  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 16 30 3 1 2 6 11 13 24
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 12 17 29 - - 4 4 10 15 25 นร.หญิงย้ายมาเข้าเรียน1คน
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 16 29 1 2 1 4 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 14 32 - - 2 2 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 15 32 - - 1 1 17 14 31
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 18 32 - - 1 1 13 18 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 12 19 31 - 1 1 2 11 18 29
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 20 10 30 - - 2 2 19 9 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 21 11 32 1 - 2 3 18 11 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 22 39 - - 1 1 17 21 38
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 18 21 39 - - 5 5 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 23 8 31 - - 1 1 22 8 30
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 20 10 30 - 1 2 3 18 9 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 16 14 30 - - 1 1 15 14 29
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 1 1 1 3 21 19 40
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 20 22 42 - - 3 3 18 21 39
รวม 278 253 531 6 6 30 42 256 233 489  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 25 17 42 - 1 1 2 24 16 40
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 25 19 44 1 1 3 5 24 15 39
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 21 14 35 1 - 5 6 18 11 29
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 19 17 36 1 - 7 8 14 14 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 19 19 38 3 - 2 5 17 16 33
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 24 15 39 - - 4 4 23 12 35
รวม 133 101 234 6 2 22 30 120 84 204  
รวมทั้งหมด 488 411 899 21 11 65 97 436 366 802  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.21%พ. 23/09/2563 อ. 22/09/2563 จ. 21/09/2563 ศ. 18/09/2563 พ. 16/09/2563
อ. 15/09/2563 จ. 14/09/2563 ศ. 11/09/2563 พฤ. 10/09/2563 พ. 09/09/2563
อ. 08/09/2563 ส. 05/09/2563 พฤ. 03/09/2563 พ. 02/09/2563 อ. 01/09/2563
จ. 31/08/2563 ศ. 28/08/2563 พฤ. 27/08/2563 พ. 26/08/2563 อ. 25/08/2563
จ. 24/08/2563 ส. 22/08/2563 ศ. 21/08/2563 พฤ. 20/08/2563 พ. 19/08/2563
อ. 18/08/2563 จ. 17/08/2563 ศ. 14/08/2563 พฤ. 13/08/2563 พ. 12/08/2563
อ. 11/08/2563 จ. 10/08/2563 ส. 08/08/2563 ศ. 07/08/2563 พฤ. 06/08/2563
พ. 05/08/2563 อ. 04/08/2563 จ. 03/08/2563 ส. 01/08/2563 ศ. 31/07/2563
พฤ. 30/07/2563 พ. 29/07/2563 ศ. 24/07/2563 พฤ. 23/07/2563 พ. 22/07/2563
อ. 21/07/2563 จ. 20/07/2563 ศ. 17/07/2563 พฤ. 16/07/2563 พ. 15/07/2563
อ. 14/07/2563 จ. 13/07/2563 ศ. 10/07/2563 พฤ. 09/07/2563 พ. 08/07/2563
ศ. 03/07/2563 พฤ. 02/07/2563 พ. 01/07/2563