นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 125 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานกศ.31
2คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน139
3คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-สพฐ.34
4คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน55
5แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา256135
6หนังสือเวียนแนวทางประกัน-กฎกระทรวง-ประกาศมาตรฐาน-256132
7คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา33
8คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓42
9คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน42
10คู่มือบริหารทั่วไป คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง31
11คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล35
12คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา25