นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 2,013.10 KB)