นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู

05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู

06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 332 ครั้ง

เพลงมาร์ชท่าไทรฯ

     เนื่อร้อง/ทำนอง รวบรวมโดย ครูเสาวลักษณ์  รักษานุ่น 2544
หากดวงดาวที่เห็นอยู่ร่ำไร            เป็นหลักชัยคือศิษย์สำฤทธิ์ผล
แม้หนทางห่างไกลและมือมน       จะสู่ทนให้ถึงซึ่งดวงดาว
     โรงเรียนวัดท่าไทรฯ               เราภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี 
คุณธรรมนำวิชาพัฒนาดี               แกร่งทุกที่มีคุณค่า...สู่ปัญญาชน

 

 

 ดาวน์โหลดไฟล์