นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 76 ครั้ง

เพลงมาร์ชท่าไทรฯ

     เนื่อร้อง/ทำนอง รวบรวมโดย ครูเสาวลักษณ์  รักษานุ่น 2544
หากดวงดาวที่เห็นอยู่ร่ำไร            เป็นหลักชัยคือศิษย์สำฤทธิ์ผล
แม้หนทางห่างไกลและมือมน       จะสู่ทนให้ถึงซึ่งดวงดาว
     โรงเรียนวัดท่าไทรฯ               เราภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี 
คุณธรรมนำวิชาพัฒนาดี               แกร่งทุกที่มีคุณค่า...สู่ปัญญาชน

 

 

 ดาวน์โหลดไฟล์