นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
ติดต่อเรา
จำนวนผู้เข้าชม : 906 ครั้ง

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

325 หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

เบอร์โทรศัพท์ (077) 227081-2

 

 

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

ตั้งอยู่ที่ 325 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่บนถนนสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช ห่างจากตัวอำเภอเมืองฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประมาณ 9 กิโลเมตร การคมนาคม จากอำเภอเมืองฯ สามารถเดินทางมาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้สะดวกทั้งรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (รถตุ๊ก ๆ) ค่ารถโดยสารคนละ 15 บาท