นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ทำเนียบผู้บริหาร
จำนวนผู้เข้าชม : 723 ครั้ง