เตือนความจำ
21 ก.ย. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตอบรับภายใน 09 ก.ย. 63
28 ก.ย. 63
การจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม
ตอบรับภายใน 18 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
การายงานผลการนิเทศออนไลน์
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
20 ต.ค. 63
กำหนดส่งงานควบคุมภายใน ปี 2563
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63
20 ต.ค. 63
ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
ตอบรับภายใน 03 ก.ย. 63


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

ปฏิทินประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
- การฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63 | มี.ค. 63 | ก.พ. 63 | ม.ค. 63 | ธ.ค. 62 | พ.ย. 62 | ต.ค. 62 | ก.ย. 62