เตือนความจำ
04 ต.ค. 65
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไปทัศนศึกษา จำนวน ๘๙ คน
ตอบรับภายใน 04 ต.ค. 65
05 ต.ค. 65
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๕ ไปทัศนศึกษา จำนวน ๓๔๙ คน
ตอบรับภายใน 05 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65
แห่เรือพระวัดท่าไทรฯ นักเรียน ๔๐ คน
ตอบรับภายใน 11 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65
วันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติ ครม.ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 14 ต.ค. 65
30 ธ.ค. 65
วันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติ ครม.ครั้งที่ 4
ตอบรับภายใน 30 ธ.ค. 65


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษา จำนวน ๑๐๖ คน
4
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไปทัศนศึกษา จำนวน ๘๙ คน
5
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๕ ไปทัศนศึกษา จำนวน ๓๔๙ คน
6
7
8
9
10
11
- แห่เรือพระวัดท่าไทรฯ นักเรียน ๔๐ คน
12
13
14
- วันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติ ครม.ครั้งที่ 3
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ก.ย. 65 | ส.ค. 65 | ก.ค. 65 | มิ.ย. 65 | พ.ค. 65 | เม.ย. 65 | มี.ค. 65 | ก.พ. 65 | ม.ค. 65 | ธ.ค. 64 | พ.ย. 64 | ต.ค. 64