เตือนความจำ
25 ก.ย. 66
กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุคุณครูนวลฉวี คุณสุเทพ
ตอบรับภายใน 25 ก.ย. 66
26 ก.ย. 66
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนกันยายน 66
ตอบรับภายใน 26 ก.ย. 66
29 ก.ย. 66
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา รร วัดกาญจนาราม
ตอบรับภายใน 29 ก.ย. 66
19 ต.ค. 66
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ศึกษาดูงาน 09.00 น.
ตอบรับภายใน 19 ต.ค. 66


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ก.ย.
นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ครูผู้ช่วย

03 ก.ย.
นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

09 ก.ย.
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

11 ก.ย.
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

 
โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)
ปฏิทินประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
- กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คุณครูปิยวัชร อักษรสม
- มอบเงินทุนวิภาวดีรังสิตและงเนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
7
8
- กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุอำเภอกาญจนดิษฐ์ 8-9 กันยายน
- ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานผู็บริหารสถานศึกษา PA
9
10
11
12
13
14
- ประชุมคณะกรรมการอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษษ
- ประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา
15
- ประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย
16
17
18
- ประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้รองผู้อำนวยการและปฐมวัย
19
- ประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ศิลปะและการงานอาชีพ
20
21
22
- กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุสมาคมครูกาญจนดิษฐ์
23
24
25
- กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุคุณครูนวลฉวี คุณสุเทพ
26
27
28
29
- ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา รร วัดกาญจนาราม
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | เม.ย. 66 | มี.ค. 66 | ก.พ. 66 | ม.ค. 66 | ธ.ค. 65 | พ.ย. 65 | ต.ค. 65 | ก.ย. 65