เตือนความจำ
25 พ.ย. 63
ประเมินคุณครูพิจักษณา/คุณครูณิชา ครั้งที่ 1
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
18 ม.ค. 64
ประเมินคุณครูขิมมุก นุ่นทิพย์/คุณครูทิยา บัวมณี ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
01 มี.ค. 64
ประเมินคุณครูจรรยาภรณ์/คุณครูธิติมา/คุณครูขนิษฐา/คุณครูนงลักษณ์ ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
30 เม.ย. 64
ประเมินคุณครูอ้อมใจ/คุณครูกชพร ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )
 
ปฏิทินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
- ประชุมการขอตั้งงบประมาณ 2564
6
7
8
9
- ประเมินผลการจัดการศึกษาเครือข่ายปากแพรก
10
- ประเมินผลการจัดการศึกษาเครือข่ายปากแพรก
11
- ประเมินผลการจัดการศึกษาเครือข่ายปากแพรก
12
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา
13
- ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2563
14
- อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.21
15
- อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.21
16
- ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
- ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
17
18
19
20
21
22
23
24
25
- ประเมินคุณครูพิจักษณา/คุณครูณิชา ครั้งที่ 1
26
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ต.ค. 63 | ก.ย. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63 | มี.ค. 63 | ก.พ. 63 | ม.ค. 63 | ธ.ค. 62 | พ.ย. 62