เตือนความจำ
30 ก.ย. 64
ส่งขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม ว 89 30 กย 64
ตอบรับภายใน 23 มิ.ย. 64
05 ต.ค. 64
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
ตอบรับภายใน 23 มิ.ย. 64
06 ต.ค. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
22 ต.ค. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)
ปฏิทินประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ส.ค. 64 | ก.ค. 64 | มิ.ย. 64 | พ.ค. 64 | เม.ย. 64 | มี.ค. 64 | ก.พ. 64 | ม.ค. 64 | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63 | ก.ย. 63