นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
ประชุมครูระดับมัธยมศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน 2/2566 ณ ห้องประชุมเครือข่ายกาญจนดิษฐ์ อาคารอเนกพิพัฒน์
22 มี.ค. 2567
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกพิพัฒน์
20 มี.ค. 2567
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 ก่อนปิดภาคเรียนที่2/2565 ณ ใต้อาคารอเนกพิพัฒน์
27 มี.ค. 2566
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอเนกพิพัฒน์
22 มี.ค. 2566
รับมอบทุนการศึกษาจากคุณครูศรีประพันธ์ คงเกตุ อดีตข้าราชการครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เพื่ออุทิศให้กับนายปฏินันท์ ทิพย์ชิต บุตรชายของคุณครูศรีประพันธ์ คงเกตุ จำนวน 10,000 บาท
21 มี.ค. 2566
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านผลการเรียน 0 ร มส โดยชี้แจงแจ้งผลการเรียนปรึกษา รับทราบปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
20 มี.ค. 2566
การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อวัดความรู้ความสามารถพัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียน
20 มี.ค. 2566
โครงการค่ายวิชาการ จัดโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565
17 มี.ค. 2566
กิจกรรมมอบทุนนักเรียนปัจจัยยากจน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565
16 มี.ค. 2566
การทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
11 มี.ค. 2566
ปัจฉิมนิเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10 มี.ค. 2566
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
09 มี.ค. 2566
ประชุมคณะกรรมการจากโรงเรียนต่าง ๆ ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
09 มี.ค. 2566
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
08 มี.ค. 2566
คุณครูพานุ นราภัย รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครูที่ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขันฟุตบอลอำเภอกาญจนดิษฐ์
03 มี.ค. 2566
กิจกรรมทำบุญที่วัด ออกโรงทาน แจกญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญ รวมถึงนำบูทกิจกรรมตลาดนัด(รักษ์)ท่าไทร โดยมีนักเรียนร่วมช่วยเหลือเเจกน้ำให้ชาวบ้านที่มีร่วมงาน ณ วัดท่าไทร
03 มี.ค. 2566
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning
03 มี.ค. 2566
กิจกรรมตลาดนัด(รักษ์)ท่าไทร ปีที่ 4
02 มี.ค. 2566
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
08 ก.พ. 2566
กิจกรรมทดสอบสมรรถนะทางกายของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
06 ก.พ. 2566
รับเกียรติบัตรกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ครั้งที่ 26
03 ก.พ. 2566
พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ(ภาคใต้)
01 ก.พ. 2566
ตัวแทนนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เข้ารับเกียรติบัตร เงินรางวัลทุนการศึกษา ในกิจกรรมต้นแบบศาสนพิธีกร จาก นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยพุทธ
31 ม.ค. 2566
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก หรือ HPVให้แก่นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศ
27 ม.ค. 2566
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ เขาท่าเพชร
27 ม.ค. 2566
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ เขาท่าเพชร
25 ม.ค. 2566
การเข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัย MOE SAFETY CENTER กระทรวงศึกษาธิการ
27 ต.ค. 2565
ร่วมประชุมประเมินผลการนิเทศกิจกรรมศาสนพิธีกรนักเรียน ณ หาดตารงค์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา เพื่อสรรหาโรงเรียนจัดกิจกรรมศาสนพิธีกรต้นแบบ
26 ต.ค. 2565
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ได้รับทุนจำนวน 2 ทุน คือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายวรโชติ ประดา ทุนละ 1,000 บาท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงอาภัสรา เดขวัฒน์ ทุนละ 1500 บาท
15 ต.ค. 2565
กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า ประจำปี 2565
11 ต.ค. 2565
ณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกับชุมชน ท่าทองใหม่ และชุมชนละเเวกใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีการแทงต้ม (หรือข้าวต้มลูกโยน) ณ วัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 ต.ค. 2565
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 7/2565 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565 ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 น. ก่อนปิดภาคเรียนที่
08 ต.ค. 2565
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
05 ต.ค. 2565
ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู ได้รวบรวมเงินทำบุญเพื่อมอบช่วยเหลือให้กับครอบครัวนักเรียนโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ทั้ง 3 คน ที่ได้สูญเสียบิดาอันเป็นที่รัก ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมา
04 ต.ค. 2565
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว นางปัตมา จินดากาญจน์ และนางณฐมน แก้วอำดี ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
27 ก.ย. 2565
นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์ ว17
20 ก.ย. 2565
วันที่ 15-20 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้มีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา รอบการประเมินปีงบประมาณ 2565 โดยมีข
15 ก.ย. 2565
อบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันปัญหายาเสพติด
13 ก.ย. 2565
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
07 ก.ย. 2565
ประชุมคณะครูดำเนินงาน OIT ประจำปี 2565
03 ก.ย. 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 2565
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การแปร
27 ก.ค. 2565
รำลึกกวีกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ครั้งที่ 1
26 ก.ค. 2565
การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2565
22 ก.ค. 2565
ขอแสดงความยินดี กับ คณะครู นักเรียน ที่ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565
21 ก.ค. 2565
คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอกาญจนดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ภายใต้ชื่องาน “รำลึกกวีกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวั
18 ก.ค. 2565
กิจกรรมเวียนเทียนและร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา และกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ วัดท่าไทร
12 ก.ค. 2565
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ 28 กรกฎาคม 2565
08 ก.ค. 2565
กิจกรรมคัดเลือกชุดวรรณคดีและประกวดร้องเพลงเนื่องในวันภาษาไทย
07 ก.ค. 2565
รับมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ผ่านบทเพลง
06 ก.ค. 2565
การสุ่มตรวจสรเสพติด
27 มิ.ย. 2565
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
24 มิ.ย. 2565
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และทุนจากคุณไพรัตน์ เพชรทอง และคุณปรีดา สมสิน
22 มิ.ย. 2565
รับการประเมินตามโครงการปฏิบัติงานภาคสนามทดลองเครื่องมือ ประเมินระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยใช้เครื่องมือประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเครื่องมื
20 มิ.ย. 2565
อบรมโครงการสุขภาพจิตโรงเรียนปี 2565 โดยโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
17 มิ.ย. 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
03 มิ.ย. 2565
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา (3 มิถุนายน 65) Bic Claning
01 มิ.ย. 2565
กิจกรรมมอบป้ายและเข็มสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
31 พ.ค. 2565
การจัดสรรอัตราบรรจุและเเต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา คือ นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
31 พ.ค. 2565
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
31 พ.ค. 2565
กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดย รพ.สต.ท่าทองใหม่
30 พ.ค. 2565
บันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
24 พ.ค. 2565
กิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
23 พ.ค. 2565
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
21 พ.ค. 2565
กิจกรรมเลี้ยงส่งคุณครูอรวรรณ พรหมสอน เนี่องในโอกาสลาออกจากราชการ
21 พ.ค. 2565
ปฐมนิเทศ "สานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ชาวท่าไทรฯ" ภาคเรียนที่ 1/2565
17 พ.ค. 2565
กิจกรรม Bic Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/256
15 พ.ค. 2565
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
14 พ.ค. 2565
จัดเตรียมหนังสือเรียนให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
14 พ.ค. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ 11-13 พฤษภาคม 2565 ณ ชลนภารีสอร์ท
11 พ.ค. 2565
การคุมสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
30 เม.ย. 2565
ประเมินข้าราชการครูเพื่อขอให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์การประเมิน ว21/2560
29 เม.ย. 2565
านประเพณีสรงน้ำพระ ณ วัดท่าไทรประจำปี 2565 โดยมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญในงานประจำปี (สรงน้ำพระ) ณ วัดท่าไทร
25 เม.ย. 2565
การแสดงพิธีเปิด รำมโนราห์ บูชาพ่อท่านชม ของคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ณ วัดท่าไทร ปี 2565
10 เม.ย. 2565
กิจกรรมรับมอบนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประจำปีการศึกษา 2565
02 เม.ย. 2565
ฉีดวัคซีน (Pfizer) ป.1 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์
31 มี.ค. 2565
ฉีดวัคซีน (Pfizer) ป.2 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์
30 มี.ค. 2565
สอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปี 2564 โดยกลุ่มนิเทศและประเมินผล
16 มี.ค. 2565
การทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
14 มี.ค. 2565
งานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสวัสดิ์ แท่นนาค บิดาของครูดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
09 มี.ค. 2565
ทำบุญครบรอบ 4 ปี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร)
03 มี.ค. 2565
ฉีดวัคซีน (Pfizer) ป.3 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์
03 มี.ค. 2565
เตรียมสถานที่ทำความสะอาดเนื่องในวันทำบุญครบรอบวันมรณภาพของพระเทพพิพัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณลานวัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
01 มี.ค. 2565
ร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระครูสมุห์วิมล มหาวีโร และมอบเงินทำบุญให้กับคณะเจ้าภาพ ณ วัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 ก.พ. 2565
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
23 ก.พ. 2565
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565
22 ก.พ. 2565
ฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี
21 ก.พ. 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนที่มีอายุระหว่าง
18 ก.พ. 2565
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบระดับชาติ O-Net
12 ก.พ. 2565
ร่วมวางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพคุณย่าริ่น เสือแก้ว คุณย่าของนางศิริวิมล ช่วยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
04 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าทองใหม่ ให้ความรู้เรื่องสุขภาพฟัน การแปรงฟังอย่างไรให้ถูกวิธี และบริการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
04 ก.พ. 2565
เข้าร่วมโครงการ "สานพลัง เมืองคนดี ก้าวข้ามโควิด-19" กิจกรรม Kick off : วัคซีนโควิด สำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนธิดาแม่พ
04 ก.พ. 2565
ผู้บริหาร คณะครู ร่วมวางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพคุณย่าริ่น เสือแก้ว คุณย่าของนางศิริวิมล ช่วยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
04 ก.พ. 2565
สโมสรไลออนส์ศรีสุราษฎร์ ร่วมกับโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
03 ก.พ. 2565
นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะ มาส่งคุณครูจินตนา โรจนะรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาปฏิบัติหน้าที่ครู
31 ม.ค. 2565
บริหาร คณะครูและนักเรียนแกนนำอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองที่ถูกวิธี และร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโควิด
21 ม.ค. 2565
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) รับการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) โดยมีบุคลากรเข้ารับการตรวจจำนวนทั้งสิ้น 46 คน และนักเรียนที่รับการตรวจ จำนวนทั้งสิ้น 159 คน ผลการตรวจ
19 ม.ค. 2565
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) รับการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK)
19 ม.ค. 2565
การฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าทองใหม่ และเ
17 ม.ค. 2565
คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2565 ประจำปี 2565 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรี
16 ม.ค. 2565
การประเมินการเตรียมความพร้อมจากคณะกรรมการ ประเมินความพร้อมตามผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ตามมาตรการ 44 ข้อ
07 ม.ค. 2565
วแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) นำกระเช้าของขวัญปีใหม่มอบให้แด่ผู้มีอุปการะคุณ และเจ้าของทุนการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) จำนวน 44 กระเช้า
04 ม.ค. 2565
อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วย Antigen test kit (ATK) และการใช้ชุด PPE ที่ถูกต้องในกรณีฉุกเฉิน
28 ธ.ค. 2564
กิจกรรม" Christmas Day "ให้กับคณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เพื่อร่วมกิจกรรมเนื่องใน" Christmas Day "
24 ธ.ค. 2564
กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ ประจำปี 2564 ในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
17 ธ.ค. 2564
การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมการในการรอรับการประเมินโรงเรียน ในการเปิดเรียนแบบ On site
17 ธ.ค. 2564
กิจกรรมอบรมแกนนำครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อโซเชียล FB/Line/IG
16 ธ.ค. 2564
ประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์ 14 ธันวาคม 2564
14 ธ.ค. 2564
ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี เข็มที่ 2 ตามใบนัด
29 พ.ย. 2564
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564
25 พ.ย. 2564
ประชุมกลั่นกรองข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ว9 (PA)
22 พ.ย. 2564
งานทอดกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดท่าไทร
18 พ.ย. 2564
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (เตรียมเปิด On Site) ภาคเรียนที่ 2/2564
15 พ.ย. 2564
ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คุณครูฐานิตา และคุณครูอรพรรณ
12 พ.ย. 2564
ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี รอบเก็บตก
12 พ.ย. 2564
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2564
11 พ.ย. 2564
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูกชพร และครูอ้อมใจ
11 พ.ย. 2564
จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
09 พ.ย. 2564
มอบใบงานเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน (ON HAND) ให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
08 พ.ย. 2564
ต้อนรับคุณครูเพียงใจ อภินันท์คง
05 พ.ย. 2564
ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี
01 พ.ย. 2564
ร่วมต้อนรับ เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ(น้องเทนนิส)นักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทอง
30 ก.ย. 2564
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
29 ก.ย. 2564
ลงนาม MOU 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน: ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน พ.ศ.2564 ระหว่างสถานีตำรวจภูธร กับ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
13 ก.ย. 2564
มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้กับทางศูนย์พักคอย(โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
13 ก.ย. 2564
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อของ คุณครูอรวรรณ พรหมสอน อำเภอเกาะสมุย
24 ส.ค. 2564
มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับชุมชนที่มีผู้กักตัวในสถานการณ์ โควิด-19 ชุมชนบ้านเขานา ชุมชนบ้านเขาอุ้มลูก ชุมชนบ้านคลองเสือ
11 ส.ค. 2564
บันทึกเทปถวายพระพร 28 กรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
08 ก.ค. 2564
ทำความสะอาดบริเวรอาคารเรียนและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาครียนที่ 1/2564 แบบ On Site
30 มิ.ย. 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบันทึกอัตโนมัติ ปพ.5
16 มิ.ย. 2564
การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
15 มิ.ย. 2564
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มิถุนายน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site
14 มิ.ย. 2564
การทำสนามเด็กเล่นตามหลักการเรียนรู้ BBL
07 มิ.ย. 2564
การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน บริเวณลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง
02 มิ.ย. 2564
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
01 มิ.ย. 2564
รายงานตัวนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมรับหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและอุปกรณ์การเรียน
30 พ.ค. 2564
แจกหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และอุปกรณ์การเรียน ให้เรียนในรูปแบบ On Hand
27 พ.ค. 2564
ประชุมชี้แจงคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
09 เม.ย. 2564
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี 2/2563
30 มี.ค. 2564
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
29 มี.ค. 2564
การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2563
24 มี.ค. 2564
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ครบ 1 ปี และนักเรียนที่ได้รับรางวัล "นักออมตัวอย่าง" และ "ผู้นำการออม"
24 มี.ค. 2564
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
19 มี.ค. 2564
การทดสอบ RT ปีการศึกษา 2563
17 มี.ค. 2564
นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
17 มี.ค. 2564
การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
13 มี.ค. 2564
พิธีเปิดตลาดนัด(รักษ์)ท่าไทร ภาคเรียนที่ 2/2563
12 มี.ค. 2564
กิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
11 มี.ค. 2564
การประชุมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อช่วยแก้ปัญหาเเละเเนวทางการช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
10 มี.ค. 2564
การตรวจเยี่ยมจากศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขภาพภายในโรงเรียน
09 มี.ค. 2564
การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
05 มี.ค. 2564
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ เขาท่าเพชร
04 มี.ค. 2564
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
03 มี.ค. 2564
กิจกรรมจิตอาสา พิธีทักษิณานุปทาน ครบรอบ 3 ปี ท่านเจ้าคุณ
03 มี.ค. 2564
กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่นักเรียน จำนวน 5 คน ผ่านกิจกรรม"ขยะรีไซเคิลแลกแต้ม" ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL)
18 ก.พ. 2564
เครื่องดื่มโอวัลตินได้มามอบเครื่องดื่มโอวัลตินให้กับนักเรียน และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
18 ก.พ. 2564
กิจกรรม "พี่สอนน้อง เล่น เรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง"บูรณาการการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
17 ก.พ. 2564
เจ้าหน้าที่ รพ.สต ตำบลท่าทองใหม่ มาให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรื่องการแปรงฟันให้ถูกวิธีและการย้อมสีฟันเพื่อตรวจสอบสภาพฟันในช่องปากของนักเรียน
10 ก.พ. 2564
ผู้บริหาร คณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูภัทรา วัฒนะ อดีตครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดินถานุเคราะห์) ณ วัดทุ่งกง
09 ก.พ. 2564
ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดา นายจิตรกร สุวรรณมณี คณะกรรมการสถานศึกษา ณ บ้านง่ามยวน
08 ก.พ. 2564
การอบรม "เรื่องพลังงาน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกระทรวงพลังงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
02 ก.พ. 2564
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษา โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)เนื่องในโอกาสวันเด็กปีการศึกษา 2564
01 ก.พ. 2564
มูลนิธิน้ำดีศรีสุราษฎร์ มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน
28 ม.ค. 2564
การประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน และหัวหน้าช่วงชั้น 1/2564
27 ม.ค. 2564
มอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 2/2563
26 ม.ค. 2564
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของคุณ่วิลาวัลย์ สุบรรณ กรรมการสถานศึกษา
26 ม.ค. 2564
กิจกรรมขยะแลกแต้ม เพื่อให้นักเรียนนำขยะรีไซเคิลมาแลกแต้ม เพื่อนำไปแลกเป็นของรางวัล
25 ม.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
23 ม.ค. 2564
นักเรียนเข้ารับรองเท้านักเรียน ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำดื่ม และอื่นๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอกาญจนดิษฐ์และคณะเป็นผู้มอบ
21 ม.ค. 2564
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Wast School)
21 ม.ค. 2564
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ เข้าทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
18 ม.ค. 2564
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 5-18 มกราคม 2564
05 ม.ค. 2564
การตัดแต่งต้นไม้และปรับภูมิทัศน์รอบโรงเรียน สนับสนุนโดยท่านนายกอำพนธ์ เพชรชูนายกเทศมนตรีตำบลท่าทองใหม่
04 ม.ค. 2564
มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้นำศาสนา ตัวแทนผู้ปกครอง อดีตผู้อำนวยการและอดีตครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ และหัวหน้าหน่วยงานราชก
04 ม.ค. 2564
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ ปี 2564
30 ธ.ค. 2563
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ ให้ความอนุเคราะห์ตรวจฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
23 ธ.ค. 2563
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในห้องเรียน โดยนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
21 ธ.ค. 2563
มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน และคณะครูที่เข้าร่วมแข่งขันเนื่องในงานแข่งขันทักษะ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563
17 ธ.ค. 2563
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยคุณครูวีรพงษ์ รอดเมื่อ และนักศึกษาสังเกตการสอนวิชาศิลปะ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
16 ธ.ค. 2563
มอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อการสอนเสริมเพิ่มทักษะทางการเรียนและโอกาสทางการเรียน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 ธ.ค. 2563
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
09 ธ.ค. 2563
อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
08 ธ.ค. 2563
พิธีทำบุญตักบาตรและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ
05 ธ.ค. 2563
การตรวจสุขภาพนักเรียน
04 ธ.ค. 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำผลงานของข้าราชการครูเพื่อขอมีหรือเลื่อน ให้มีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
14 พ.ย. 2563
รับการประเมิน กตปน.
10 พ.ย. 2563
กิจกรรมทัศนศึกษา
30 ต.ค. 2563
กิจกรรมตลาดนัด (รายวิชาโครงงานฐานวิจัย)
30 ต.ค. 2563
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
28 ต.ค. 2563
ส่งคุณครูศักชรินทร์ อาญหาญ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
22 ต.ค. 2563
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
19 ต.ค. 2563
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และกิจกรรม Big Cleaning Day
13 ต.ค. 2563
รับมอบสื่อการเรียนการสอน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษธานี
13 ต.ค. 2563
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12 ต.ค. 2563
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2563
01 ต.ค. 2563
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย มุทิตา คุณครูเสาวนิตย์ ทองกูล และคุณครูศรีประพันธ์ คงเกตุ
30 ก.ย. 2563
งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
29 ก.ย. 2563
"เปิดบ้านคุณธรรม" การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ประจำปี 2563
28 ก.ย. 2563
งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอกาญจนดิษฐ์
18 ก.ย. 2563
การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
13 ก.ย. 2563
การอบรมโครงการจิตอาสาร่วมใจ ถนนปลอดภัยด้วยวินัยจราจร โรงแรมบรรจงบุรี
11 ก.ย. 2563
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2563
11 ก.ย. 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับนักเรียน
08 ก.ย. 2563
กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ครูเสาวนิตย์ ทองกูล และครูศรีประพันธ์ คงเกตุ ณ จังหวัดสตูล
04 ก.ย. 2563
งานเลี้ยงส่ง ครูศักชรินทร์ อาจหาญ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
03 ก.ย. 2563
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
02 ก.ย. 2563
วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
28 ส.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
13 ส.ค. 2563
พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 2563
การบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 2563
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
03 ส.ค. 2563
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
29 ก.ค. 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 ก.ค. 2563
ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ พ.ศ.2563
30 ม.ค. 2563
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
22 ม.ค. 2563
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน แบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562
15 ม.ค. 2563
พิธีมอบทุนการศึกษาและงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563
13 ม.ค. 2563
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันครู อำเภอกาญจนดิษฐ์ เนื่องในโอกาสวันครู 2563
12 ม.ค. 2563
ร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2563
27 ธ.ค. 2562
การเรียนรู้ Coding at school Powered by KidBright
26 ธ.ค. 2562
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
27 พ.ย. 2562
สอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปี 2564 โดยกลุ่มนิเทศและประเมินผล