นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กิจกรรมของโรงเรียน
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และกิจกรรม Big Cleaning Day
13 ต.ค. 2563
รับมอบสื่อการเรียนการสอน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษธานี
13 ต.ค. 2563
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12 ต.ค. 2563
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2563
01 ต.ค. 2563
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย มุทิตา คุณครูเสาวนิตย์ ทองกูล และคุณครูศรีประพันธ์ คงเกตุ
30 ก.ย. 2563
งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
29 ก.ย. 2563
"เปิดบ้านคุณธรรม" การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ประจำปี 2563
28 ก.ย. 2563
งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอกาญจนดิษฐ์
18 ก.ย. 2563
การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
13 ก.ย. 2563
การอบรมโครงการจิตอาสาร่วมใจ ถนนปลอดภัยด้วยวินัยจราจร โรงแรมบรรจงบุรี
11 ก.ย. 2563
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2563
11 ก.ย. 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับนักเรียน
08 ก.ย. 2563
กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ครูเสาวนิตย์ ทองกูล และครูศรีประพันธ์ คงเกตุ ณ จังหวัดสตูล
04 ก.ย. 2563
งานเลี้ยงส่ง ครูศักชรินทร์ อาจหาญ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
03 ก.ย. 2563
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
02 ก.ย. 2563
วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
28 ส.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
13 ส.ค. 2563
พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 2563
การบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 2563
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
03 ส.ค. 2563
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
29 ก.ค. 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 ก.ค. 2563
ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ พ.ศ.2563
30 ม.ค. 2563
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
22 ม.ค. 2563
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน แบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562
15 ม.ค. 2563
พิธีมอบทุนการศึกษาและงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563
13 ม.ค. 2563
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันครู อำเภอกาญจนดิษฐ์ เนื่องในโอกาสวันครู 2563
12 ม.ค. 2563
ร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2563
27 ธ.ค. 2562
การเรียนรู้ Coding at school Powered by KidBright
26 ธ.ค. 2562
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
27 พ.ย. 2562