นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ เขาท่าเพชร
04 มี.ค. 2564
กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่นักเรียน จำนวน 5 คน ผ่านกิจกรรม"ขยะรีไซเคิลแลกแต้ม" ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL)
18 ก.พ. 2564
เครื่องดื่มโอวัลตินได้มามอบเครื่องดื่มโอวัลตินให้กับนักเรียน และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
18 ก.พ. 2564
กิจกรรม "พี่สอนน้อง เล่น เรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง"บูรณาการการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
17 ก.พ. 2564
เจ้าหน้าที่ รพ.สต ตำบลท่าทองใหม่ มาให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรื่องการแปรงฟันให้ถูกวิธีและการย้อมสีฟันเพื่อตรวจสอบสภาพฟันในช่องปากของนักเรียน
10 ก.พ. 2564
ผู้บริหาร คณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูภัทรา วัฒนะ อดีตครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดินถานุเคราะห์) ณ วัดทุ่งกง
09 ก.พ. 2564
ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดา นายจิตรกร สุวรรณมณี คณะกรรมการสถานศึกษา ณ บ้านง่ามยวน
08 ก.พ. 2564
การอบรม "เรื่องพลังงาน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกระทรวงพลังงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
02 ก.พ. 2564
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษา โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)เนื่องในโอกาสวันเด็กปีการศึกษา 2564
01 ก.พ. 2564
มูลนิธิน้ำดีศรีสุราษฎร์ มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน
28 ม.ค. 2564
การประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน และหัวหน้าช่วงชั้น 1/2564
27 ม.ค. 2564
มอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 2/2563
26 ม.ค. 2564
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของคุณ่วิลาวัลย์ สุบรรณ กรรมการสถานศึกษา
26 ม.ค. 2564
กิจกรรมขยะแลกแต้ม เพื่อให้นักเรียนนำขยะรีไซเคิลมาแลกแต้ม เพื่อนำไปแลกเป็นของรางวัล
25 ม.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
23 ม.ค. 2564
นักเรียนเข้ารับรองเท้านักเรียน ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำดื่ม และอื่นๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอกาญจนดิษฐ์และคณะเป็นผู้มอบ
21 ม.ค. 2564
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Wast School)
21 ม.ค. 2564
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ เข้าทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
18 ม.ค. 2564
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 5-18 มกราคม 2564
05 ม.ค. 2564
การตัดแต่งต้นไม้และปรับภูมิทัศน์รอบโรงเรียน สนับสนุนโดยท่านนายกอำพนธ์ เพชรชูนายกเทศมนตรีตำบลท่าทองใหม่
04 ม.ค. 2564
มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้นำศาสนา ตัวแทนผู้ปกครอง อดีตผู้อำนวยการและอดีตครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ และหัวหน้าหน่วยงานราชก
04 ม.ค. 2564
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ ปี 2564
30 ธ.ค. 2563
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ ให้ความอนุเคราะห์ตรวจฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
23 ธ.ค. 2563
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในห้องเรียน โดยนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
21 ธ.ค. 2563
มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน และคณะครูที่เข้าร่วมแข่งขันเนื่องในงานแข่งขันทักษะ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563
17 ธ.ค. 2563
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยคุณครูวีรพงษ์ รอดเมื่อ และนักศึกษาสังเกตการสอนวิชาศิลปะ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
16 ธ.ค. 2563
มอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อการสอนเสริมเพิ่มทักษะทางการเรียนและโอกาสทางการเรียน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 ธ.ค. 2563
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
09 ธ.ค. 2563
อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
08 ธ.ค. 2563
พิธีทำบุญตักบาตรและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ
05 ธ.ค. 2563
การตรวจสุขภาพนักเรียน
04 ธ.ค. 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำผลงานของข้าราชการครูเพื่อขอมีหรือเลื่อน ให้มีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
14 พ.ย. 2563
รับการประเมิน กตปน.
10 พ.ย. 2563
กิจกรรมทัศนศึกษา
30 ต.ค. 2563
กิจกรรมตลาดนัด (รายวิชาโครงงานฐานวิจัย)
30 ต.ค. 2563
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
28 ต.ค. 2563
ส่งคุณครูศักชรินทร์ อาญหาญ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
22 ต.ค. 2563
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
19 ต.ค. 2563
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และกิจกรรม Big Cleaning Day
13 ต.ค. 2563
รับมอบสื่อการเรียนการสอน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษธานี
13 ต.ค. 2563
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12 ต.ค. 2563
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2563
01 ต.ค. 2563
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย มุทิตา คุณครูเสาวนิตย์ ทองกูล และคุณครูศรีประพันธ์ คงเกตุ
30 ก.ย. 2563
งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
29 ก.ย. 2563
"เปิดบ้านคุณธรรม" การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ประจำปี 2563
28 ก.ย. 2563
งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอกาญจนดิษฐ์
18 ก.ย. 2563
การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
13 ก.ย. 2563
การอบรมโครงการจิตอาสาร่วมใจ ถนนปลอดภัยด้วยวินัยจราจร โรงแรมบรรจงบุรี
11 ก.ย. 2563
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2563
11 ก.ย. 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับนักเรียน
08 ก.ย. 2563
กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ครูเสาวนิตย์ ทองกูล และครูศรีประพันธ์ คงเกตุ ณ จังหวัดสตูล
04 ก.ย. 2563
งานเลี้ยงส่ง ครูศักชรินทร์ อาจหาญ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
03 ก.ย. 2563
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
02 ก.ย. 2563
วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
28 ส.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
13 ส.ค. 2563
พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 2563
การบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 2563
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
03 ส.ค. 2563
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
29 ก.ค. 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 ก.ค. 2563
ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ พ.ศ.2563
30 ม.ค. 2563
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
22 ม.ค. 2563
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน แบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562
15 ม.ค. 2563
พิธีมอบทุนการศึกษาและงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563
13 ม.ค. 2563
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันครู อำเภอกาญจนดิษฐ์ เนื่องในโอกาสวันครู 2563
12 ม.ค. 2563
ร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2563
27 ธ.ค. 2562
การเรียนรู้ Coding at school Powered by KidBright
26 ธ.ค. 2562
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
27 พ.ย. 2562