นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันครู อำเภอกาญจนดิษฐ์ เนื่องในโอกาสวันครู 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 46 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2563

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันครู อำเภอกาญจนดิษฐ์ เนื่องในโอกาสวันครู 2563 วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 รอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี