เตือนความจำ
29 เม.ย. 67
รำมโนราห์เปิดงานประเพณีสรงน้ำพระ(หลวงพ่อชม)
ตอบรับภายใน 29 เม.ย. 67
02 พ.ค. 67
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ตอบรับภายใน 02 พ.ค. 67
06 พ.ค. 67
เปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่หนึ่ง
ตอบรับภายใน 06 พ.ค. 67
07 พ.ค. 67
ประเพณีจบปีจบเดือนรดน้ำพ่อท่านชมและผู้สูงอายุ
ตอบรับภายใน 07 พ.ค. 67
07 พ.ค. 67
เปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่สอง
ตอบรับภายใน 07 พ.ค. 67
08 พ.ค. 67
เปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่สาม
ตอบรับภายใน 08 พ.ค. 67
09 พ.ค. 67
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันแรก
ตอบรับภายใน 09 พ.ค. 67
09 พ.ค. 67
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่หนึ่ง
ตอบรับภายใน 09 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่สอง
ตอบรับภายใน 10 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่สอง
ตอบรับภายใน 10 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอบรับภายใน 11 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ตอบรับภายใน 11 พ.ค. 67


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

 
โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)
ปฏิทินประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2567
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- รำมโนราห์เปิดงานประเพณีสรงน้ำพระ(หลวงพ่อชม)
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | เม.ย. 66