นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » "เปิดบ้านคุณธรรม" การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ประจำปี 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 63 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2563