นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอกาญจนดิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม : 59 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563