นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » งานเลี้ยงส่ง ครูศักชรินทร์ อาจหาญ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 64 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ก.ย. 2563