นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 70 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ต.ค. 2563