นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จำนวนผู้เข้าชม : 55 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2563