นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » เครื่องดื่มโอวัลตินได้มามอบเครื่องดื่มโอวัลตินให้กับนักเรียน และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
จำนวนผู้เข้าชม : 22 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2564