นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 5-18 มกราคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 15 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ม.ค. 2564