นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » การตัดแต่งต้นไม้และปรับภูมิทัศน์รอบโรงเรียน สนับสนุนโดยท่านนายกอำพนธ์ เพชรชูนายกเทศมนตรีตำบลท่าทองใหม่
จำนวนผู้เข้าชม : 21 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ม.ค. 2564