นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» กิจกรรมของโรงเรียน » พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ(ภาคใต้)
จำนวนผู้เข้าชม : 31 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.พ. 2566