นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้นำศาสนา ตัวแทนผู้ปกครอง อดีตผู้อำนวยการและอดีตครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ และหัวหน้าหน่วยงานราชก
จำนวนผู้เข้าชม : 20 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ม.ค. 2564