นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย มุทิตา คุณครูเสาวนิตย์ ทองกูล และคุณครูศรีประพันธ์ คงเกตุ
จำนวนผู้เข้าชม : 48 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2563