นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ พ.ศ.2563
จำนวนผู้เข้าชม : 55 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ พ.ศ.2563 ในวันที่ 30 มกราคม 2563