นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » รับมอบสื่อการเรียนการสอน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 9 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 ต.ค. 2563