นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » การเรียนรู้ Coding at school Powered by KidBright
จำนวนผู้เข้าชม : 68 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562

นักเรียนระดับชั้น ม.2 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กับการเรียนรู้ Coding at school Powered by KidBright