นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่นักเรียน จำนวน 5 คน ผ่านกิจกรรม"ขยะรีไซเคิลแลกแต้ม" ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL)
จำนวนผู้เข้าชม : 24 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2564