นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» กิจกรรมของโรงเรียน » เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก หรือ HPVให้แก่นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศ
จำนวนผู้เข้าชม : 24 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2566