นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » ร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2563
จำนวนผู้เข้าชม : 78 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ธ.ค. 2562
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 เพื่อความเป็นศิริมงคล และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ สนาม บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)