นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » พิธีมอบทุนการศึกษาและงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 56 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาและงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและ งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยมีท่านนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด