นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 24 ต.ค. 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 14 ต.ค. 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 10 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 15 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 23 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 26 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 15 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 15 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 18 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 04 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
หน้า 1 / 2 (ทั้งหมด 12 รายการ)
1  2  Next