นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อื่นๆ (18 รายการ)

โครงสร้างสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
416 ครั้ง
แบบนิเทศห้องเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8157 ครั้ง
แบบบันทึกหลังสอน แบบ 1 ห้องเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
438 ครั้ง
แบบบันทึกหลังสอน ระดับปฐมวัย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
586 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม...

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน (52 รายการ)

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
865 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
705 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
708 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
809 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม...

ช่องทางการให้บริการเอกสาร E-Service (3 รายการ)

คำร้องขอย้ายนักเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
145 ครั้ง
คำร้องขอวุฒิการศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
139 ครั้ง
คำร้องขอหนังสือรับรอง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
134 ครั้ง