นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อื่นๆ (17 รายการ)

โครงสร้างสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
327 ครั้ง
แบบนิเทศห้องเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2624 ครั้ง
แบบบันทึกหลังสอน แบบ 1 ห้องเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
342 ครั้ง
แบบบันทึกหลังสอน ระดับปฐมวัย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
350 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม...

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน (51 รายการ)

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
445 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
404 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
407 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
437 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม...