นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 563.31 KB)