นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ปลูกฝังนิสัยการออม เพียงเราพอเพียง
ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 275.26 KB