นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 362 ครั้ง

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่
ลิงก์สำรอง
เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
2 คณิตศาสตร์ Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
3 วิทยาศาสตร์ Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
4 นักบินน้อย สพฐ. Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
  ภาพยนตร์สั้น Update ล่าสุด 2565 เกณฑ์การประกวดหนังสั้น  2565 เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
6 สุขศึกษา และพลศึกษา Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
12 คอมพิวเตอร์ Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
13 หุ่นยนต์ Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
14 การงานอาชีพ Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
15 ปฐมวัย Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565
18  การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) Update ล่าสุด 2565 คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565