นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 01 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563
ให้ไว้ ณ วันที่ : 01 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2562
ให้ไว้ ณ วันที่ : 01 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 3 รายการ)