นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2563
จำนวนผู้เข้าชม : 95 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 เพื่อความเป็นศิริมงคล และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ สนาม บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เวลา 08.30 น.