นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567
จำนวนผู้เข้าชม : 197 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2567
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด