นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 1,550 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ธ.ค. 2563
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด