นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
จำนวนผู้เข้าชม : 202 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ม.ค. 2564
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด