นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 1,062 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2564
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด