นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 72 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2564
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด