นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การเลื่อนเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 147 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2564
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด