นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 1,132 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.ย. 2564
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด