นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 1,261 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.ย. 2565
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด