นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » แบบติดตามความพร้อมการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 235 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2563
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด