นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เรื่อง การเปิดเรียนแบบปกติ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนผู้เข้าชม : 1,134 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ก.พ. 2565

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด