นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบทางไกล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 216 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2565
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด